CROSSFIT AO
MÁXIMO EXPONENTE

Acceso a Facebook Acceso a Instagram Acceso a noticias de CrossFit

QUE É CROSSFIT?

Exercicios con obxectos externos,
elementos ximnásticos...

CrossFit é o sistema de acondicionamento e forza por excelencia onde se levan a cabo movementos funcionais, dun xeito constantemente variado e executados a alta intensidade. Contamos cunha programación coidada ao milímetro onde, a través de movementos con obxectos externos, movementos ximnásticos ou de propio peso corporal e monoestruturais (correr, saltar, remar…), acadamos unha mellora da condición física única, adaptándonos a todos os niveis. O CrossFit de Artabros é irrepetíbel.

Os beneficios do CrossFit

Forxando a túa mellor versión

O CrossFit é unha disciplina de traballo global. Isto implica que nos axuda a mellorar e perfeccionar todas as capacidades físicas humanas. Non só notarás unha grande evolución dentro do box, senón na túa saúde global e actividades cotiás. Aqueles con experiencia deportiva potenciarán a súa condición física ao máximo expoñente e pulverizarán as súas debilidades. Todo iso nunha contorna competitiva, dinámica e profesional. Para aqueles que comezan, as portas abriranse de xeito progresivo para amosar un escenario único. Sempre escalando e adaptando os movementos de xeito seguro e rigoroso, onde o ceo é o límite.

Icono de agilidad

AXILIDADE

Mellorarás a túa capacidade de movemento e o tempo de transición dunha posición a outra será menor.

Icono de bolos

COORDINACIÓN

Aumentarás a túa capacidade para combinar varios movementos nun único e distinto.

Icono de equilibrio

EQUILIBRIO

Terás unha maior facilidade para controlar o centro de gravidade do teu corpo con relación ao punto de soporte.

Icono flexibilidad

FLEXIBILIDADE

Conseguirás que as túas articulacións maximicen a amplitude dos seus movementos.

Icono de mancuerna

FORZA

Mellorarás a capacidade que teñen os teus músculos á hora de realizar un traballo.

Icono rayo de potencia

POTENCIA

Os teus músculos traballarán máis rápido.

Icono diana

PRECISIÓN

Terás un maior control sobre a dirección e intensidade dos movementos do teu corpo.

Icono cardio

RESISTENCIA

Mellorarás a túa capacidade cardiovascular e tamén metabólica, o que permite que o corpo aproveite ao máximo a enerxía que procesa.

Icono cronómetro

VELOCIDADE

Aumentarás a túa capacidade para realizar un mesmo movemento repetidas veces nun período de tempo determinado.